Tom Erik Antonsen Musikk er et enkeltpersonforetak hjemmehørende i Moelv, Hedmark.

Kjernevirksomheten innen musikalske tjenester er:
For tiden har jeg disse faste oppdragene:

  • Espa/Tangen musikkorps - dirigent
  • Elverum Janitsjarkorps - dirigent
  • Elverum Storband - musikalsk leder
  • Steens Dameavdeling - musikalsk leder
  • Rena Janitsjarkorps - dirigent (fra høsten 2015)

  • Ompakara - musiker og arrangør
  • Soul Train / Greasy Gravy - musiker
  • Big Easy Band - musiker
  • I tillegg en del oppdrag innen studioinnspilling og vikariater som musiker, instruktør og dirigent i diverse band/ensembler